Smrekovec Larix decidua

Smrekovec je známy ihlicami, ktoré na rozdiel od väčšiny ostatných ihličnanov, mení každý rok podobne ako listnaté dreviny.

Charakteristika

Koruna smrekovca je v mladosti úzko kužeľovitá, neskôr je nepravidelná. Kôru má smrekovec v mladosti hladkú a žltohnedú, neskôr pozdĺžne rozpraská na borku. Má tenké hnedasto žlté výhonky, ktoré sú na povrchu hladké. Púčiky majú vajcovito-guľatý tvar. Ihlice na starších jedincoch vyrastajú v zväzkoch, na mladších jednoročných výhonkoch obrastajú konár špirálovite. Sú mäkké, svetlozelené a každý rok opadávajú. Pred opadnutím zožltnú.

Nároky

Smrekovec je pomerne odolný strom, ktorému sa bude dobre dariť v akejkoľvek hlbokej, najlepšie mierne kamenistej a dobre priepustnej pôde neutrálnej alebo mierne zásaditej reakcie. Z toho dôvodu sa nemá vysádzať medzi ostatné ihličnany, ktoré potrebujú kyslú zem. Ďalším dôvodom je, že strom potrebuje dostatok svetla a akýkoľvek tieň z iných stromov mu vadí. Vysádza sa preto hlavne vo veľkých záhradách, kde rastie ako solitérny strom.