Certifikáty

Certifikát EKO ENVI - PAK, a.s. – certifikát preukazujúci zapojenie výrobcu do systému triedeného odpadu v roku 2020

Certifikát ENVI - PAK, a.s. – certifikát preukazujúci zapojenie výrobcu do systému združeného nakladania ENVI - PAK s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.