Orech vlašský

História

Orech vlašský nazývaný orech kráľovský je pôvodným stromom nášho kontinentu, ktorého prirodzený výskyt siaha od juhovýchodnej Európy až k Himalájam.

O strome

Orechy sú veľké stromy, zriedkavo však prekračujú výšku 20 metrov. Kmeň býva masívny. Listy sú nápadne veľké a majú 7 až 9 párov končistých, kožovitých, pomerne svetlozelených lístkov, z ktorých každý je do 15 centimetrov dlhý, čím sa podobajú na veľké listy jaseňa a prenikavo voňajú.