Pagaštan konský Aesculus hypocastanum

Charakteristika

Pagaštan konský má svoj domov na Balkáne a v Malej Ázii. Dorastá do výšky 25 metrov. Má predĺženú korunu a listy sú dlaňovité na jeseň zožltnú. V máji začnú kvitnúť biele kvety, ktoré sú v stojacích stĺpoch. Je to vynikajúca parková dekorácia, ale vhodný je aj do stromoradí.

Nároky

Pagaštan konský obľubuje vľhké prostredie a krásne sa vyvíja v pôde bohatej na živiny. Preferuje slnečné a teplé miesta.