Jedľa Abies

Jedľa sa vyskytuje v subtropickom a miernom pásme v severnej poľoguli. Pôvodné druhy sú veľké stromy v tvare kužeľa. ŠIšky stoja nahor, ihličie má stojaté, každá ihlica zvlášť. Druhy sa rozmnožujú rozsievaním semena, odrody zas očkovaním.