Smrek Picea

Rod smreku má asi 40 druhov a niekoľko 100 odrôd. Smreky nájdeme v studenom a miernom pásme severnej pologuli. Delia sa do dvoch hlavných skupín a to podľa ihlíc. V jednej skupine sú ihlice 4 hrané líce a rub majú rovnakej farby, v druhej skupine sú ihlice ploché a na rube sú pruhované. Šišky majú visiace a rozmnožujú sa semenami. Vyšľachtené druhy sa naopak rozmnožujú štepencami.