Predaj skončil

Javor poľný Campestre 160/200 cm, v črepníku 5l
Acer campestre

Kód produktu:

JHK004

Javor poľný je listnatý strom s guľovitou korunou, ktorý má pôvod v Európe, Malej Ázii, Kaukaze, Iráne. Vyskytuje sa prevažne v bukových a dubovo-hrabových lesoch, v krovinách ako solitéra, na lúkach, medziach a pastvinách. Dorastá do výšky 12 - 15 m, často rastie aj ako ker. Javor poľný patrí medzi svetlomilné a polotienisté dreviny. Javor poľný je odolný voči suchu, taktiež dobre odoláva nízkym teplotám a znečistenému ovzdušiu a je nenáročný na pôdu. Kvitne v máji po vyrašení listov, kvety sú však zo sadovníckeho hľadiska zanedbateľné. Na jeseň sa vyfarbuje do výrazne žltej farby. Javor poľný má ideálne využitie na výsadbu krajinárskych úprav; taktiež nachádza uplatnenie v mestských výsadbách, menej vhodný je do výsadieb stromoradí. Javor poľný pomerne dobre znáša rez, preto sa používa aj do živých plotov.