Smrekovec japonský Blue Dwarf na kmienku 50 cm, v črepníku
Larix kaempferi Blue Dwarf

Smrekovec opadavý je previslý strom z čeľade borovicovitých. Má svetlo zelené, na jeseň fascinujúce oranžovožlté ihličie. Dĺžka ihličia je 2-3 cm. Je svetlomilný a jeho nároky na pôdnu a vzdušnú vlhkosť sú stredné. Dobre rastie aj na vápencoch a dolomitoch. Začína rodiť šišky v 10-15 roku. Najintenzívnejší rast prebieha okolo 20. roku a trvá do 100. roku. Nami ponúkané rastlinstvo je pestované a kvalitne zakorenené v črepníkoch, preto je možnosť celoročnej výsadby, prípadne ďalšieho pestovania v črepníku.

Smrekovec japonský Blue Dwarf na kmienku 50 cm, v črepníku Larix kaempferi Blue Dwarf
Predaj skončil

Kód produktu:

PU26